För att minska risken att någon rapport kommer bort, vill vi fr o m tävlingsåret 2016 införa nya rutiner. Den tävlande för sitt eget register över tävlings-resultaten på blanketter i denna fil. Blanketterna skickas/lämnas in i slutet av tävlingsåret.

Man kan skriva ut den sida/de sidor man vill använda och fylla i för hand.

Vi vill helst få blanketten ifylld och insänd via dator – det sparar mycket jobb och minskar risken för fel.

Resultatblanketterna skickas via mail (helst) vp@lebhk.se ellermed posten till

Lilla Edets Brukhundklubb
att Tävlingssektorn
Gamla Götavägen
60463 95 GÖTA

Barometerblankett för Årets Rallylydnads- o Agilityhund