Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika till kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att preparatet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta, på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Klubben ordnar kurser i Specialsök.  Anmälan till Mari Bergh: kursanm@lebhk.se  0707-453561.

Sektoransvarig:  Angi Johannesson  suppleant1@lebhk.se  0702-421465

Vi har också en specialsöks grupp som träffas 1 gång/månad där man ordnar och ansvarar för ett träningstillfälle var. För att ansluta till gruppen krävs att förare och hund har grundkunskaper inom specialsök och kan etiketten röd kong. Medlemskap krävs.

Ansvarig träningsgrupp:  Erika Olsson  sekreterare@lebhk.se  0734-484399