Ny medlem – anmälan

 

Inom Svenska Brukshundklubben finns olika former för medlemskap.

  • Ordinarie medlem
  • Familjemedlem
  • Delbetalande
  • Ungdomsmedlem (om man är 7 – 25 år) 

 

 

Fyll noggrannt i alla uppgifter nedan!
Ofullständigt ifylld anmälan kan inte registreras.

Medlemskap registreras först då avgiften har
registrerats på vårt plusgirokonto, 39 20 51-9.

 

Medlemskategori:

– – – Uppgifter om medlem- – –
* är obligatoriska uppgifter

Namn *:

Personnummer (10 siffror: ååmmdd-xxxx) * :

Gatuadress *:

Postnr *:

Postadress *:

Tel bostad:

Tel mobil:

e-postadress:

– – –
Uppgifter om Ordinarie medlemskap- – –
(om Du ansöker om familje- eller syskon-medlemskap eller om Du är ordinarie medlem och betalar förbundsavgift i annan SBK lokal- eller rasklubb)
* är obligatoriska uppgifter om Du ansöker om medlemskap enl ovan

Namn *:

Medlem i (SBK lokal- eller rasklubb) *:

Medlemsnummer *:

Gatuadress *:

Postnr *:


Postadress *:

Tel bostad:

Tel mobil:

e-postadress:
Övrigt att meddela: