För att minska risken att någon rapport kommer bort, vill vi fr o m tävlingsåret 2016 införa nya rutiner. Den tävlande för sitt eget register över tävlings-resultaten på blanketter i denna fil. Blanketterna skickas/lämnas in i slutet av tävlingsåret.

I excelfilen finns två flikar. Bruksfliken gäller båda brukspriserna.

Man kan skriva ut den sida/de sidor man vill använda och fylla i för hand. För dem, som saknar excel, finns blanketterna även i pdf-format; den är dock inte skrivbar i datorn.

Vi vill helst få blanketten ifylld och insänd via dator – det sparar mycket jobb och minskar risken för fel.

Resultatblanketterna skickas via mail (helst) vp@lebhk.se 

Lycka till på tävlingsbanorna!Tävlingssektorn

Barometerblankett

Barometerblankett pdf