ANMÄLNINGAR TAS EMOT VIA SBK TÄVLING

Observera att anmälan och avgift måste vara arrangören tillhanda senast
3 veckor före tävlings/provdatum. LEBHKs bg 5250-5708 (Handelsbanken)

Alla resultat från våra tävlingar läggs ut på hemsidan så fort som möjligt.
Om Du inte vill vara med på hemsidan måste Du ha meddelat detta till tävlingssekretariatet senast på tävlingsdagen.

Till tävlingen skall du ta med:
– 
Stamtavlan
– Vaccinationsbevis
– Medlemskort
– Skall du tävla i bruks lägre klass – elit så skall även intyg om mentalbeskrivning med