2009

Våra tävlingar under året

Appell

Lydnad 8 maj

KM

Spår Lägre – Elit

Lydnad 4 oktober