Uppdaterad 2024-05-20

25/5
MH

26/5
Lydnad Startklass.

27/5
Styrelsemöte 18,00
Medlemsmöte 19,00

30/5 kl. 18,00
Maria Larsson kommer till klubben och förklarar hur hon som domare bedömer utförandet i RallyLydnad.
Kom och lyssna och ställ frågor.

8/6
MH

26/8
Styrelsemöte 18,00
Medlemsmöte 19,00

31/8
MH

13/9
KM
Lydnad

14/9
KM Bruks & Rally

15/9
KM Specialsök

22/9
Spår Appell.

5/10
Spår Lägre.

4/11
Styrelsemöte/Plan, Budget.

25/11
Styrelsemöte 18,00
Medlemsmöte 19,00

December, datum ej satt.
TACK FÖR I ÅR.