KM Bruks och Lydnad

Allmänna bestämmelser:

I Klubbmästerskapet (KM) äger alla medlemmar i LEBHK rätt att deltaga. Klubbmästare i LEBHK blir det ekipage i respektive gren med högsta poäng och som tävlar för LEBHK oavsett vilken placering men fått i tävlingen.

KM Bruks utföres med blandade moment från appellklass och lägre klass samt uppletande i två rutor eller som alternativ uppletande i en ruta samt budföring. Allt bedöms i huvudsak enligt gällande regler.

KM Lydnad utföres med blandade moment från startklass och lydnadsklass I och bedöms enligt gällande regler.

KM bör dömas av auktoriserad domare. Vid mindre än tre tävlande i resp. gren anordnas inget KM.

 

 KM Bruks

 Special alternativ I Koeff
 Budföring enl appellklass  2
Uppletande i en ruta. 4 föremål tid 5 min.  19
Summa  21

Maxbetyg för 4 funna föremål 10, 3 funna föremål 8, 2 funna föremål 6 och 1 funnet föremål 5.

Special alternativ II

Uppletande av föremål genomföres i två rutor. Ena rutan är 50 x 50, den andra rutan kan vara något smalare. Totalt antal föremål är 7 st. Den tävlande vet inte fördelningen av föremål i resp. ruta. Maximal tid totalt är 8 min. Den tävlande avgör själv tidsanvändningen mellan rutorna. Det är inte tillåtet att återvända till tidigare ruta.

Special alternativ II Koeff
Uppletande i två rutor. 7 föremål maxtid 8 min. 27
Summa 27

Maximalt betyg för

  • 7 funna föremål 10
  • 6 funna föremål 9
  • 5 funna föremål 8
  • 4 funna föremål 7
  • 3 funna föremål 6
  • 2 funna föremål 5

Lydnadsmomenten Bruks Koeff
Linförighet (enl. appellklass) 4
Framförgående (enl. lägre klass) 2
Platsläggande (enl. appellklass)  2
Inkallande (enl. appellklass) 2
Apportering (enl. lägre klass) 4
Hopp (enl. lägre klass) 4
Platsliggande (enl. appellklass) 5
Summa lydnad 23

 

KM Lydnad

Alla ekipage kör samma lydnad enl nedan

Moment Koeff
Linförighet eller fritt följ (enl. lydnadsklass 1 förutom stegförflyttningar) 4
Ställande eller läggande under marsch (enl. lydnadsklass 1) 2
Inkallande (enl. startklass) 2
Apportering (enl. lydnadsklass 1) 4
Fjärrdirigering(enl. lydnadsklass 1 men endast 2 positionsändringar) 3
Hopp(enl. startklass) 2
Runda kon (enl. lydnadsklass 1) 2
Sitt i grupp (enl. lydnadsklass 1) 2
Helhetsintryck 2
Summa lydnad 23

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte. Statuterna fastställda på medlemsmöte 2018-03-27.

 

Vandringspriser

Vi har tre vandringspriser för tävlingsverksamheten inom bruks och lydnad.

Vandringspris – Lydnadsklass – Statuter

 • Priset är uppsatt av Hedlunds Guld i Kungälv
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb (LEBHK), som tävlar för LEBHK i Lydnadsklass
 • Kvalificeringsperiod är ett kalenderår och priset delas ut vid klubbens årsmöte
 • Baserat på uppnått resultat vid officiella tävlingar beräknas en poängsumma enligt nedan
 • Ekipage, som uppnått högst poängsumma, räknat på de fem bästa resultaten under året, tar inteckning i priset
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan
 • Den vinnande får en plakett att behålla

Beräkning:

Poäng ges, enligt tabell nedan, för ekipage, som kvalificerat sig för pris (1:a – 3:e).

Därutöver ges tilläggspoäng för varje uppnådd poäng utöver gränsen för 1:a pris.

3:e pris 2:a pris 1:a pris Tillägg per poäng

utöver 1:a pris

Lydnadsprov klass I 5 10 15 0,5
Lydnadsprov klass II 6 12 18 0,5
Lydnadsprov klass III  7 14 21 0,5
Lydnadsprov elitklass 8 16 24 0,5

 

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte. Statuterna fastställda på medlemsmöte 1998. Nytt beslut ang prisets förvaring togs av medlemsmötet i januari 2005. Beslut ang rätt att tävla om priset för medlem som tävlar för LEBHK, togs av medlemsmötet i februari 2006.

Vandringspris – Bruks – Statuter

 • Priset är uppsatt av Kennel Teufelwald
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb (LEBHK), som tävlar för LEBHK i Bruks, valfri grupp
 • Kvalificeringsperiod är ett kalenderår och priset delas ut vid klubbens årsmöte
 • Baserat på uppnått resultat vid officiella tävlingar beräknas en poängsumma enligt nedan
 • Ekipage, som uppnått högst poängsumma under året, tar inteckning i priset
 • För att premiera flitigt tävlande, äger den, som vill vara med och konkurrera om vandringspriset, rätt att tillgodoräkna sig alla tävlingar under kalenderåret
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan
 • Den vinnande får en plakett att behålla

Beräkning:

Poäng ges, enligt tabell nedan.

Därutöver ges tilläggspoäng för varje uppnådd poäng utöver gränsen för uppflyttning (akl – hkl) eller för certpoäng (ekl). För start i KM, DM eller SM ges endast startpoäng: 10, 15 resp 20 poäng.

Start Godkänd Uppflyttad/Cert p Tillägg per poäng

utöver uppfl /cert

Appellklass 5 3 5 0,5
Lägre klass 6 4  7 0,5
Högre klass  7 5 9 0,5
Elitklass 8 6 11 0,5

 

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte. Statuterna fastställda på medlemsmöte 1998. Nytt beslut ang prisets förvaring togs av medlemsmötet i januari 2005. Beslut ang rätt att tävla om priset för medlem som tävlar för LEBHK, togs av medlemsmötet i februari 2006.

Vandringspris Bruksprov – ”Stures Vandringspris” – Statuter

 • Priset är uppsatt av Sture Johansson år 2004.
 • Priset syftar till att uppmuntra till tävling inom bruksprov.
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb, som tävlar i någon av bruksprovsgrupperna spår, sök eller rapport.
 • Priset avser bästa resultat i specialmoment oavsett grupp och klass.
 • Ekipage, som uppnått högst medelbetyg i de aktuella momenten, räknat på de fyra bästa resultaten under kvalificeringsperioden, tar inteckning i priset.
 • Kvalificeringsperiod är kalenderår och priset delas ut på årsmötet. Resultat rapporteras på vanligt sätt till Tävlingsbarometern.
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan.
 • Med priset följer ett album där ekipaget ska presentera sig och foto av ekipaget ska sättas in (resp vinnare ombesörjer). Albumet förvaras tillsammans med priset i klubbstugan.
 • Vinnare erhåller ett foto av priset.
 • Statuterna, godkända av Sture, kan ändras av LEBHK:s Tävlingssektor, dock utan att göra avkall på prisets syfte.

Statuterna ändrades (antal resultat ökades från två till fyra) av TS i februari 2006.