Vi har tre vandringspriser för tävlingsverksamheten inom Bruks och Lydnad.

Vandringspris – Lydnadsklass – Statuter

 • Priset är uppsatt av Hedlunds Guld i Kungälv
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb, som tävlar i Lydnadsklass
 • Kvalificeringsperiod är ett kalenderår och priset delas ut vid klubbens årsmöte
 • Baserat på uppnått resultat vid officiella tävlingar beräknas en poängsumma enligt nedan
 • Ekipage, som uppnått högst poängsumma, räknat på de fem bästa resultaten under året, tar inteckning i priset
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan
 • Den vinnande får en plakett att behålla

Beräkning:

Poäng ges, enligt tabell nedan, för ekipage, som kvalificerat sig för pris (1:a – 3:e).

Därutöver ges tilläggspoäng för varje uppnådd poäng utöver gränsen för 1:a pris.

 3:e pris2:a pris1:a prisTillägg per poäng utöver 1:a pris
Lydnadsprov klass I510150,5
Lydnadsprov klass II612180,5
Lydnadsprov klass III714210,5
Lydnadsprov Elitklass816240,5

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte.
Statuterna fastställda på medlemsmöte 1998. Nytt beslut ang prisets förvaring togs av medlemsmötet i januari 2005.
Beslut ang rätt att tävla om priset för medlem som tävlar för LEBHK, togs av medlemsmötet i februari 2006.


Vandringspris – Bruks – Statuter

 • Priset är uppsatt av Kennel Teufelwald
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb, som tävlar i Bruks, valfri grupp.
 • Kvalificeringsperiod är ett kalenderår och priset delas ut vid klubbens årsmöte.
 • Baserat på uppnått resultat vid officiella tävlingar beräknas en poängsumma enligt nedan.
 • Ekipage, som uppnått högst poängsumma under året, tar inteckning i priset.
  ( För att premiera flitigt tävlande, äger den, som vill vara med och konkurrera om vandringspriset,
  rätt att tillgodoräkna sig alla tävlingar under kalenderåret).
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan
 • Den vinnande får en plakett att behålla

Beräkning

Poäng ges, enligt tabell nedan..

Därutöver ges tilläggspoäng för varje uppnådd poäng utöver gränsen för uppflyttning (akl-hkl) eller för certpoäng (ekl).
För start i KM, DM eller SM endast startpoäng: 10, 15 resp 20 poäng.

 StartGodkändUppfl/Cert pTillägg per poäng utöver uppfl/cert
Appellklass5350,5
Lägre klass6470,5
Högre klass7590,5
Högre klass86110,5

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass.
Beslut om detta tas på medlemsmöte.Statuterna fastställda på medlemsmöte 2002.
Nytt beslut ang prisets förvaring togs av medlemsmötet i januari 2005.
Beslut ang rätt att tävla om priset för medlem som tävlar för LEBHK, togs av medlemsmötet i februari 2006.
Beslut att ändra startpoängen till 5 i alla klasser togs av medlemsmötet i februari 2016.


Vandringspris – Stures Vandringspris – Statuter

Priset är uppsatt av Sture Johansson år 2004.
Priset syftar till att uppmuntra till tävling inom bruksprov.
Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb, som tävlar i någon av bruksprovsgrupperna spår, sök eller rapport.
Priset avser bästa resultat i specialmoment oavsett grupp och klass.
Ekipage, som uppnått högst medelbetyg i de aktuella momenten, räknat på de fyra bästa resultaten under kvalificeringsperioden, tar inteckning i priset.
Kvalificeringsperiod är kalenderår och priset delas ut på årsmötet. Resultat rapporteras på vanligt sätt till Tävlingsbarometern.
Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan.
Med priset följer ett album där ekipaget ska presentera sig och foto av ekipaget ska sättas in (resp vinnare ombesörjer).
Albumet förvaras tillsammans med priset i klubbstugan.
Vinnare erhåller ett foto av priset.
Statuterna, godkända av Sture, kan ändras av LEBHK:s Tävlingssektor, dock utan att göra avkall på prisets syfte.
Statuterna ändrades (antal resultat ökades från två till fyra) av TS i februari 2006.