Tävlingssektorn, TS, ansvarar för alla våra tävlingar inom Bruks och Lydnad, såväl de officiella som de inofficiella (Klubbmästerskapet).

Vidare svarar TS för träning och utbildning av funktionärer inom bruks- och lydnadsområdet samt för den materiel som behövs för detta.

TS svarar också för vårt tävlingsprogram.

Vi har ständigt behov av funktionärer så som spårläggare, skrivare, biträdande tävlingsledare etc. Är Du intresserad är Du välkommen att kontakta någon av oss!

Tävlingssektorn:

Bengt Blomqvist, sammankallande 0732 – 74 52 20  
Carina Blomqvist 0706 – 26 22 97