Marita Riedel

allmänlydnadsinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2001.  
Egna hundar: En Schäferhane – Denver född 2012. Tränar: allmänlydnad, skogsaktivering och trix.
Övrigt: Vice ordförande i styrelsen, Sammankallande i utbildningssektorn.

Mari Bergh

SBK-Lärare, allmänlydnadsinstruktör, specialsöksinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2003.
Egna hundar:   En schäferhane – Ingo född 2019. Tränar och tävlar bruks med inriktning spår, specialsök. 
Övrigt: Kassör i styrelsen, Tävlingssekreterare, Utbildningssektorn, Figurant MH
 

Anette Grahn

allmänlydnadsinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2005.  
Egna hundar: En Aussietik Yatzy född 2022. Tränar och tävlar Lydnad och Bruks (spår)
Övrigt: Testledare MH, Tävlingsledare Bruks
 

Angi Johannesson
SBK-instruktör samt Specialsöksinstruktör.
Egen hund: En Schäferhane född XXXX. Tränar och tävlar SBK Specialsök.