Marita Riedel

allmänlydnadsinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2001.  
Egna hundar: En Schäferhane – Denver född 2012. Tränar: allmänlydnad, skogsaktivering och trix.
Övrigt: Vice ordförande i styrelsen, Sammankallande i utbildningssektorn.

Mari Bergh

allmänlydnadsinstruktör, specialsöksinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2003.
Egna hundar: En Grosser Schweizer Sennenhane – Herman född 2013. Tränar viltspår, lydnad, drag och rally. En schäferhane – Ingo född 2019. Tränar och tävlar bruks med inriktning spår, specialsök. 
Övrigt: Kassör i styrelsen, Tävlingssekreterare, Utbildningssektorn, Figurant MH
 

Anette Grahn

allmänlydnadsinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2005.  
Egna hundar: En Boxertik – Undra född 2010. Tränar och tävlar i bruks med inriktning på spår och rallylydnad. En Aussietik – Ini född 2019. 
Övrigt: Testledare MH, Tävlingsledare Bruks
 

Linda Dahlqvist         

specialsöksinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2013.
Egna hundar: Golden retrievertik – Arielle, född 2012. Tränar och tävlar Viltspår, Specialsök och nosework. 
Övrigt:  Figurant MH, Sekreterare i styrelsen