Våra instruktörer

Marita Riedel

allmänlydnadsinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2001.  
Egna hundar: En Schäferhane – Denver född 2012. Tränar: allmänlydnad, skogsaktivering och trix.
Övrigt: Vice ordförande i styrelsen, Sammankallande i utbildningssektorn.

Mari Bergh

allmänlydnadsinstruktör, specialsöksinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2003.
Egna hundar: En Grosser Schweizer Sennenhane – Herman född 2013. Tränar viltspår, lydnad, drag och rally. En schäferhane – Ingo född 2019. Tränar och tävlar bruks med inriktning spår, specialsök. 
Övrigt: Kassör i styrelsen, Tävlingssekreterare, Utbildningssektorn, Figurant MH
 

Anette Grahn

allmänlydnadsinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2005.  
Egna hundar: En Boxertik – Undra född 2010. Tränar och tävlar i bruks med inriktning på spår och rallylydnad. En Aussietik – Ini född 2019. 
Övrigt: Testledare MH, Tävlingsledare Bruks
 

Lena Olofson

allmänlydnadsinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 1995.
Egna hundar: En Berger des Pyrénées á face rasetik -Fia född 2010 och en Berger des Pyrénées á face rasehane – Gizmo född 2013. Tränar rally, lydnad, bruks och utställning.
Övrigt:  Tävlingssekreterare.
 
 

Linda Thell

agilityinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2004.
Egna hundar: En Schapendoestik -Ciwi född 2009. Tränar agility och tränar och tävlar rally.
Övrigt:

Nathalie Kleberger           

agilityinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2012.
Egna hundar: Staffetiken Beda född 2011. Tränar och tävlar agility och rallylydnad.
Tränar lydnad, bruks (spår och sök), viltspår och nosework.
Staffen Boris född 2010. Tränar och tävlar rallylydnad. 
Tränar lydnad, bruks (spår), viltspår och nosework.
Övrigt: Ledarmot i styrelsen, sammankallande i Agilitysektorn

Linda Dahlqvist         

specialsöksinstruktör
Har varit medlem i LEBHK sedan 2013.
Egna hundar: Golden retrievertik – Arielle, född 2012. Tränar och tävlar Viltspår, Specialsök och nosework. 
Övrigt:  Figurant MH, Sekreterare i styrelsen