korta beskrivningar

TRÄNA OCH TÄVLA MED DIN HUND

I Brukshundklubben kan alla hundintresserade träffas och umgås. Vi har aktiva medlemmar från kanske 7 år till 80+. Alla kan träna och, om man så vill, tävla med sin hund på samma villkor. I Svenska Mästerskapet under senare år har bl a deltagit – med framgång – en rullstolsburen förare!

Hundägare med hundar av alla raser, även blandraser, är välkomna till vår hundägarutbildning. Efter de grundläggande allmänlydnadskurserna, kan man fortsätta att utveckla samar­betet med sin hund. Alla hundar mår bra av meningsfull träning – och det gör ju vi hundägare också!

Hur tränar man sin hund hos Svenska Brukshundklubben?

All dressyr och träning inom Svenska Brukshundklubben bygger på hundens naturliga förutsättningar. Träningen ska vara lustbetonad för såväl hund som förare. Som grund måste det finnas en god relation mellan hund och förare, likaså en god allmänlydnad.

Nedan följer ett axplock ur vår verksamhet.

Agility

Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978 och är sedan 1987 en officiell hundsport också i Sverige med bl.a. Svenska Mästerskap och championat. Agility är en modern och publikfriande tävlingsform som handlar om att, på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar, ta sig igenom en hinderbana. Det går fort mellan slalompinnar, på vippbrädor, genom tunnlar och över hinder. Oftast är hunden lika förtjust som publiken, och förhopp­ningsvis hinner även föraren med i de snabba turerna.

Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en upp­visning i avancerad lydnadsdressyr. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad lydnad. I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar.

Rallylydnad

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden ”kör” en bana enligt ”kartläsarens”, förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. De 12-20 momenten är ofta delar ur traditionell lydnad. I högre klasser förekommer även andra moment som till exempel att snurra vid sidan. Banorna ser olika ut varje gång.

I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden, vilket gör detta till en bra gren att börja tävla i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara okopplad genom hela banan samtidigt som det blir sammansatta moment. I stort sett ska alla moment kunna genomföras på båda sidorna om föraren.

Lydnadsprov

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårig­heterna ökar successivt. Den lägsta klassen består bl. a. av grundläggande moment som att gå fot, hopp och platsliggning. I elitklass arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig. De duktigaste hundarna kan, om de är registrerade hos Kennelklubben, erövra lydnadschampionat.

Bruksprov

Bruksprov är den äldsta prov-/tävlingsformen inom Svenska Brukshundklubben. Det arrangeras årligen bruksprov med över 10 000 starter runt om i landet. I fyra olika klasser, från appellklass till elitklass, kontrolleras hundens färdigheter. Även här arrangeras årligen Svenska Mästerskap och väl tränade hundar kan erövra championat. I samtliga klasser prövas hunden dels i lydnadsprov, dels i fältprov.

Lydnadsprogram för brukaprov

Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar sedan antalet moment och svårighetsgraden.

Bruksprovsgrenar (fältprov)

Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. Prak­tiskt används detta arbetssätt idag mest av militär och polis men det är också en väldigt meningsfull och naturlig form av ”arbete” för hunden (även om man inte vill tävla). I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid t.ex. skallgång efter försvunna personer. Också detta är en trevlig och bra form för hunden att få arbeta. I elitklass ska hunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.

Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas lades i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna tränings- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer. Det är lätt att förstå att rapport är en gren som ger och kräver kondition hos hunden.

Skyddshunden ska kunna försvara både sig själv och sin förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden förfölja, gripa och bevaka brottslingar som försöker fly. Träning av skyddshund ställer stora krav på förare och hund och är omgärdat med vissa restriktioner. Det är viktigt att poängtera att skyddshunden inte är farlig, något som många tror. En rätt tränad skyddshund är en utomordentlig familjehund.

Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och landets kommuner. Intres­serade medlemmar utbildar sina privata hundar till tjänstehundar. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Efter avlagt prov kontrakteras godkända hundar till Försvarsmakten för att vid eventuell ofred kallas in för tjänstgöring. Verksamheten är av mycket stor betydelse för totalförsvaret och har blivit populär inom Svenska Brukshundklubben.

Försvarsmaktshunden

Försvarsmaktshundens uppgifter är mångfasetterade. De handlar i grunden om att få hjälp av hunden att snabbt upptäcka inkräktare på land och till sjöss, söka vapen och ammunition och liknande uppgifter. Här utnyttjas hundens enastående förmåga att känna mycket svaga lukter och dess utomordentliga hörsel. För denna utbildning ställs krav på hunden att den är skottfast, tillgänglig, vädertålig och frisk.

Räddningshunden

Räddningshundens uppgift är att bland rasmassor, vid t.ex. jordbävningar, söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl. a. lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld. Hundarna tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer för sin förare.

Mentalbeskrivning

En hunds mentalitet är av största vikt. Det handlar om att den skall fungera som det en gång var tänkt när man skapade rasen. Det är också av största vikt att veta mental status hos både hane och tik, som skall användas i avel. Hundar i samhället utsätts för miljöer som är krävande. Städerna med sin trafik, många människor, höga ljudnivåer med mera, vilket inte är en naturlig eller lätt miljö för en hund. En hund kan reagera med rädsla i många situationer och kan då lätt försöka försvara sig genom att ta till tänderna. Detta är inget vi kan tillåta. Varken människor eller andra hundar skall utsättas för detta.

Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform, som används mest, för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Denna testform har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Vi har idag regler som säger, att för att tävla bruksprov efter 18 månaders ålder eller genomföra tjänstehundsutbildning, skall MH ha genomförts. Hundar av brukshundras, som skall användas i avel, måste också ha genomfört MH för att kunna registrera avkomman.

  • vill Du veta mer?
  • funderar Du på att köpa hund?
  • har Du valp eller unghund och vill gå kurs?
  • skulle Du vilja pröva på agility?
  • vill Du träna lydnad?
  • har Du problem med Din hund och behöver hjälp?
  • tycker Du det verkar spännande med någon av bruksgrenarna?
  • skulle det vara kul att tävla i agility, lydnad eller bruks?
  • eller skulle det bara vara roligt att hitta andra hundintresserade att umgås med?

– ta då kontakt med oss!