Värdegrund Lilla Edets Brukshundklubb

Vårt mål är att ha en trevlig mötesplats för människor och hundar dit alla känner sig välkomna.

Vi arbetar ideellt vilket betyder att alla hjälps åt att driva klubben.

Vi är ansvarsfulla hundägare och ser vår hundhållning på ett positivt och glädjefullt sätt.

Du är välkommen vilket du tävlingstränar, tränar för vardagen eller bara vill vara aktiv med din hund oavsett ras.

Alla har och tar ansvar för sitt agerande på såväl träning som tävling, hemma som borta.