Som testfunktionär lär man sig mycket om hundars mentalitet. Att förstå och kunna ”läsa” vad hunden ”säger”, är grunden i allt arbete med hund och ger en djupare dimension i umgänget med hundar.

Intresserad av att bli Mentalfigurant? Kontakta sammankallande i sektorn.

Våra RUS-funktionärer:

MH – Mentalbeskrivning hund

Beskrivare:
Testledare:
Owe Andersson
Anette Grahn
 
 
 
Roina Torstensson
A-figuranter
 
Mari Bergh
 
Linda Dahlqvist