Styrelsen 2023

Ordförande:
Bengt Blomqvist
ordforande@lebhk.se
 
Vice ordförande:
Anders Gillgren
vordforande@lebhk.se
 
Sekreterare:
Linda Dahlqvist
0702-61 46 90
sekreterare@lebhk.se
 
Kassör:
Mari Bergh
0707-45 35 61
kassor@lebhk.se
 
Ledamot:
Marita Haglund
ledamot1@lebhk.se
 
Suppleant:
Stefan Sjöberg
suppleant1@lebhk.se
 
Suppleant:
Birgitta Sundqvist
suppleant2@lebhk.se
 

Sektorer, Kommittéer och Arbetsgrupper

Utbildningssektor:
Marita Riedel
0707-38 16 16
utbildning@lebhk.se
 
Kursanmälningar:
Mari Bergh
0707-45 35 61
kursanm@lebhk.se
 
Tävlingssektor:
Bengt Blomqvist
tavling@lebhk.se
 
Rally kontaktperson:
Anette Grahn
rally@lebhk.se
 
Agility kontaktperson:
Vakant
agility@lebhk.se
 
Ungdomar:
Vakant
 
Rasutveckling kontaktperson:
Anette Grahn
rus@lebhk.se
 
Tjänstehundsektor:
Sammankallande:
Lennart Göransson
lenngoran@gmail.com
0708-462247
 
Caroline Skölden
0704-333446
 
Utställningskommitté:
Vakant
 
Kökskommitté – ”Glada Bullen”
Marie Sjöberg
0708-82 97 63
koket@lebhk.se
 
PR och Klubbshop:
Carina Blomqvist
0706-26 22 97
Lilith Sarapik
0706-50 19 22
klubbshop@lebhk.se
 
Stug- och Anläggningskommitté:
Bengt Blomqvist
anlaggning@lebhk.se
 
Specialsökskommitté:
Mari Bergh
specialsok@lebhk.se

Revisorer

Lilith Sarapik          Anette Grahn

 

 Valberedning

Carina Blomqvist och Marita Riedel