Hundproblem – Problemhund?

Upplever Du att Du har problem med Din hund? Svårt att finna lösningar?

Handlar Dina ”problem” om att hunden drar i koppel, inte kommer när Du kallar eller annan ”vardagslydighet”? Då vill vi rekommendera någon av våra allmänlydnadskurser – se vår hemsida!

Har Du allvarligare problem med Din hund?

Det är vi människor, som tycker att hundens beteende är ett problem. Förmodligen upplever inte hunden att det finns några. Den reagerar på sitt sätt för att lösa situationen. Allt vi gör, och allt det vi gör tillsammans med hunden, påverkar den. Nyckeln till att lösa olika hundproblem är att förstå varför hunden gör som den gör.

Varje hund är unik och ingen känner förmodligen Din hund bättre än Du själv. Du har, med andra ord, goda förutsättningar att, med lite hjälp, kunna lösa, och allra helst förebygga, olika problembeteenden.

Våld löser inga problem!!

Vi kan rekommendera duktiga personer med stora kunskaper om hundars mentalitet.

Hör gärna av dig!

Carina Blomqvist, tel 070-626 22 97