Vinteruppehåll med hopp om start när våren är här

När:

Var: Klubben, eller annan överenskommen plats.

Vi som deltar, är förutom medlem i LEBHK:

– Genuint intresserade av Bruks.

– Har som mål att starta bruksprov.

– Har grundlydnad på vår hund.

– Har läst på regler och vilka moment som ingår.

– Har en plan för sin träning.

– ”Högt i tak”. Vi ger varandra konstruktiv kritik.

– Är delaktig och har en positiv inställning till träningen.

Gruppregler:

– Meddela att du kommer eller har förhinder.

– Skotträning kan förekomma vid varje tillfälle 18:00-18:15.

– Vi lottar startordning.

– Vid intresse avslutar vi med platsliggning.

– För övrigt är det upp till var och en att bjuda in till spontana

träningar på andra dagar om man vill.

Frågor besvaras av:

Mari Bergh 0707-453561

Carina Blomqvist 070-6262297