Appellgruppen

Med sikte på Appelltävling oktober 2017/april 2018!
Är du:
Intresserad av bruks spår? Nybörjare eller ringrostig?
Har en hund som uppfyller SBK´s krav för att delta på en Brukstävling?
Kunskap hur momenten ser ut i Appell spår?

Vi fortsätter vår träningsgrupp där målet är att delta på klubbens Appelltävling oktober 2017 / april 2018.

Vi har ingen instruktör utan alla hjälper varandra.
D.v.s. ett aktivt deltagande!
Träningsgruppen ger:
Varandra glada tillrop, tips, idéer och konstruktiv kritik.

 

Vi träffas varannan måndag kväll! Med start måndag 28 augusti på klubben. Kl 18.00

Kontaktpersoner Mari. B. & Carina. B.

Mari Bergh mail: stall-foxa@telia.com
Carina Blomqvist mail: bengt.carina.blomqvist@telia.com