KM/VP

KM Regler

Bruks:

I Klubbmästerskapet (KM) äger alla medlemmar i LEBHK rätt att tävla. Tävlingen genomförs i alla klasser (akl – ekl).

Ekipage äger rätt att tävla i lägst den klass man tävlar i officiella bruksprov. Man äger rätt att delta i en klass man redan tävlat oavsett man erhållit uppflyttningspoäng, förutsatt att man inte tävlat i den högre klassen. Har ekipage tävlat i flera grupper, avses den där man tävlar i högsta klassen.

Tävlande i appell- och lägre klass kan välja något av de svårare specialmomenten och därmed få högre koefficient.

KM bör dömas av auktoriserad domare.

Regler: Momenten utförs och bedöms i huvudsak enligt gällande Regler för officiella bruksprov med koefficienter enligt nedan:

 Specialmoment Appell Lägre Högre Elit
 Budföring  4 4
Spårning 1)  19 19
Uppletande 2) 27 27
Summa special  23 23  27 27

1) Spårning akl och lkl: 300 m långt appellspår, 40-60 minuter gammalt. Främmande spårläggare. 3+1 apporter.

Betyg:

 • 3+1 funna apporter: max betyg 10
 • 2+1 funna apporter: max betyg 8
 • 1+1 funna apporter: max betyg 6

2) Uppletande av föremål genomförs i två rutor. Ena rutan är 50 x 50 m och den andra något smalare. Totalt antal föremål: 7. Den tävlande vet inte fördelningen av föremålen i resp ruta. Maximal tid totalt är 8 minuter; den tävlande avgör själv tidsanvändningen mellan rutorna. Det är inte tillåtet att återvända till tidigare ruta. Maximalt betyg för två funna föremål: 5, tre föremål: 6 osv.

BRUKSLYDNAD

Alla, oavsett vilken klass man tävlar i, tävlar enligt appellklassens lydnadsmoment. Undantag: Linförighet är utbytt mot Fritt följ.

Lydnadsmoment Alla klasser
Fritt följ 4
Framförgående 2
Platsläggande  2
Inkallande 2
Apportering 4
Hopp 4
Platsliggande 5
Summa lydnad 23

 

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte. Statuterna fastställda på medlemsmöte 2009-03-31.

Lydnadsprov:

I Klubbmästerskapet (KM) äger alla medlemmar i LEBHK rätt att tävla. Tävlingen genomförs i alla klasser (Startklass – III). Ekipage äger rätt att tävla i lägst den klass man tävlar i officiella lydnadsprov. KM bör dömas av auktoriserad domare.

Regler:

Momenten utförs och bedöms enligt gällande Lydnadsprovsbestämmelser. Placering avgörs genom medelbetygsberäkning. Ekipage med högst medelbetyg blir klubbmästare oavsett klass.

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte. Statuterna fastställda på medlemsmöte 1998. Statuterna reviderade på medlemsmöte i januari 2005 m a p hundar som tävlat i bruksgrenarna (pkt 4 ovan). Statuterna reviderade på medlemsmöte 2009-03-31.

 

Vandringspriser

Vi har tre vandringspriser för tävlingsverksamheten inom bruks och lydnad.

Vandringspris – Lydnadsklass – Statuter

 • Priset är uppsatt av Hedlunds Guld i Kungälv
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb (LEBHK), som tävlar för LEBHK i Lydnadsklass
 • Kvalificeringsperiod är ett kalenderår och priset delas ut vid klubbens årsmöte
 • Baserat på uppnått resultat vid officiella tävlingar beräknas en poängsumma enligt nedan
 • Ekipage, som uppnått högst poängsumma, räknat på de fem bästa resultaten under året, tar inteckning i priset
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan
 • Den vinnande får en plakett att behålla

Beräkning:

Poäng ges, enligt tabell nedan, för ekipage, som kvalificerat sig för pris (1:a – 3:e).

Därutöver ges tilläggspoäng för varje uppnådd poäng utöver gränsen för 1:a pris.

3:e pris 2:a pris 1:a pris Tillägg per poäng

utöver 1:a pris

Lydnadsprov klass I 5 10 15 0,5
Lydnadsprov klass II 6 12 18 0,5
Lydnadsprov klass III  7 14 21 0,5
Lydnadsprov elitklass 8 16 24 0,5

 

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte. Statuterna fastställda på medlemsmöte 1998. Nytt beslut ang prisets förvaring togs av medlemsmötet i januari 2005. Beslut ang rätt att tävla om priset för medlem som tävlar för LEBHK, togs av medlemsmötet i februari 2006.

Vandringspris – Bruks – Statuter

 • Priset är uppsatt av Kennel Teufelwald
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb (LEBHK), som tävlar för LEBHK i Bruks, valfri grupp
 • Kvalificeringsperiod är ett kalenderår och priset delas ut vid klubbens årsmöte
 • Baserat på uppnått resultat vid officiella tävlingar beräknas en poängsumma enligt nedan
 • Ekipage, som uppnått högst poängsumma under året, tar inteckning i priset
 • För att premiera flitigt tävlande, äger den, som vill vara med och konkurrera om vandringspriset, rätt att tillgodoräkna sig alla tävlingar under kalenderåret
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan
 • Den vinnande får en plakett att behålla

Beräkning:

Poäng ges, enligt tabell nedan.

Därutöver ges tilläggspoäng för varje uppnådd poäng utöver gränsen för uppflyttning (akl – hkl) eller för certpoäng (ekl). För start i KM, DM eller SM ges endast startpoäng: 10, 15 resp 20 poäng.

Start Godkänd Uppflyttad/Cert p Tillägg per poäng

utöver uppfl /cert

Appellklass 5 3 5 0,5
Lägre klass 6 4  7 0,5
Högre klass  7 5 9 0,5
Elitklass 8 6 11 0,5

 

Beräkningsmodellen kan omprövas, om det visar sig ständigt gynna viss klass. Beslut om detta tas på medlemsmöte. Statuterna fastställda på medlemsmöte 1998. Nytt beslut ang prisets förvaring togs av medlemsmötet i januari 2005. Beslut ang rätt att tävla om priset för medlem som tävlar för LEBHK, togs av medlemsmötet i februari 2006.

Vandringspris Bruksprov – ”Stures Vandringspris” – Statuter

 • Priset är uppsatt av Sture Johansson år 2004.
 • Priset syftar till att uppmuntra till tävling inom bruksprov.
 • Priset avser medlem i Lilla Edets Brukshundklubb, som tävlar i någon av bruksprovsgrupperna spår, sök eller rapport.
 • Priset avser bästa resultat i specialmoment oavsett grupp och klass.
 • Ekipage, som uppnått högst medelbetyg i de aktuella momenten, räknat på de fyra bästa resultaten under kvalificeringsperioden, tar inteckning i priset.
 • Kvalificeringsperiod är kalenderår och priset delas ut på årsmötet. Resultat rapporteras på vanligt sätt till Tävlingsbarometern.
 • Priset, som är ständigt vandrande, ska förvaras i klubbstugan.
 • Med priset följer ett album där ekipaget ska presentera sig och foto av ekipaget ska sättas in (resp vinnare ombesörjer). Albumet förvaras tillsammans med priset i klubbstugan.
 • Vinnare erhåller ett foto av priset.
 • Statuterna, godkända av Sture, kan ändras av LEBHK:s Tävlingssektor, dock utan att göra avkall på prisets syfte.

Statuterna ändrades (antal resultat ökades från två till fyra) av TS i februari 2006.