Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /customers/6/c/3/lebhk.se/httpd.www/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 492

KM i Rallylydnad

Hej alla tävlingssugna LEBHKare!  

Fredagen den 11:e september med start kl 17.30 kommer klubben att anordna KM i rallylydnad!  

I Klubbmästerskapet (KM) äger alla medlemmar i LEBHK rätt att deltaga. 

Klubbmästare i LEBHK blir det ekipage som tävlar för LEBHK i rallylydnad.

Ditt resultat omvandlas sedan enligt följande:

Nybörjare = ingen koefficient 
Fortsättning = resultat x 1.05
Avancerad = resultat x 1.10
Mästarklass = resultat x 1.15

Du startar i den klass du tävlar i officiellt. 

Domare: Louise Moberg Örn

Anmälan skickar du senast den 28de augusti till:     
st.grankarr@hotmail.com

Glöm inte att uppge:
Ditt namn 
Hundens namn 
Vilken klass du ska starta i. 
Hinderhöjd. 
Ev löptik

Kostnad 50kr/ekipage (Betalas via Swish innan sista anmälningsdag!)
Swishnr 0707-453561 (Mari Bergh)
Glöm inte att skriva ditt namn och att det gäller KM Rally.

Välkommen med din anmälan.

Kommentarer inaktiverade för KM i Rallylydnad
Nya riktlinjer, Covid-19

Svenska Kennelklubben har gått ut med nya riktlinjer för klubborganiserad hundverksamhet från 1 juni. Här följer information om detta och Brukshundklubbens beslut utifrån det.

Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag.

Ta del av SKK:s fullständiga information.

Officiella utställningar ställs in

Länsklubbars utställningar ställs in till och med 31 augusti 2020. Med anledning av detta har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att även ställa in Brukshundklubbens officiella utställningar under samma period, då utställningar ofta innefattar långväga resande både för funktionärer och deltagare.

Vill arrangörer inom Svenska Brukshundklubben (SBK) arrangera inofficiella utställningar är det möjligt så länge Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SKK:s kvarvarande restriktioner följs.

Nationella mästerskap ställs in

SKK anser att samtliga nationella mästerskap bör ställas in under 2020. Då SBK ser svårigheterna för de tävlande att kunna tillgodogöra sig kvalpoäng och för arrangören att genomföra mästerskapen med max 50 personer, kommer samtliga mästerskap som SBK arrangerar att ställas in. SM i IPO-R, bruks, IGP och mondioring är redan inställd enligt tidigare beslut. Det nya beslutet gäller för SM i lydnad och rallylydnad, räddning samt försvarsmaktsmästerskapen. Kvalperioder löper vidare till nästa år.

Personer i riskgrupper

Personer i riskgrupper och för personer över 70 år är det, enligt Folkhälsomyndigheten, extra viktigt att begränsa sina sociala kontakter varför de fortsatt uppmanas att inte delta på klubborganiserad verksamhet, varken som deltagare eller funktionär. Detta kvarstår med anledning av att vi vill skydda dessa personer för smittrisk samt bidra till att minska belastning på landets sjukvård.

SBK förutsätter att rekommendationerna följs. Skulle det vid uppföljning visa sig att så inte är fallet kan konsekvenserna bli ett totalt tävlingsstopp igen. Sanktioner mot enskilda medlemmar kommer dock inte att utdelas.

Officiella tävlingar kan genomföras

SBK:s officiella tävlingsverksamhet kan öppnas upp igen under förutsättning att regeringsbeslut, myndigheters riktlinjer samt SKK:s restriktioner följs. Varje person som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskbedömning för varje enskild aktivitet.

Tävlingar som redan är registrerade i SBK tävling och går av stapeln i juni, kan öppnas upp. Ansökningar om nya tävlingar från 1 juli – 31 december kan göras t.o.m. 30 juni och görs enligt det vanliga ansökningsförfarandet via distrikt och rasklubbar.

Om man som tävlingsarrangör inte känner sig bekväm med att arrangera tävlingar får klubbar generell dispens att ställa in planerade tävlingar.

Bortlottning och prioriteringar vid tävling

SKK:s centralstyrelse kommer att utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. Därefter kommer SBK att se över riktlinjer för bortlottning och prioriteringar i de tävlingsgrenar där det tillämpas. Vi kommer också se över hur klubbar kan agera gällande tävlande som inte följer de riktlinjer som gäller för resande och riskgrupper. Vår förhoppning är att information om detta kommer ut under nästa vecka.

Förbundsstyrelsen vädjar till medlemmarnas goda omdöme att respektera och följa de restriktioner som SKK satt upp och de riktlinjer som SBK kommer med inom kort. Detta är dels för att skydda enskilda personer och landets sjukvård, dels för att underlätta för arrangörer.

Vi ber också om tålamod på besked då detta är något som vi behöver se över ordentligt innan riktlinjerna kan kommuniceras. Information kommer ut på brukshundklubben.se så fort det är klart.

Kursverksamhet och övrig verksamhet på klubben

Kursarrangörer kan arrangera kurser enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Fysisk verksamhet ska bedrivas för personer inom regionen. Det är fortsatt viktigt att klubben begränsar antalet personer som befinner sig på klubbområdet samtidigt och möjliggör att personer håller avstånd till varandra, kan upprätthålla god handhygien. Svenska Brukshundklubben rekommenderar att fortsätta bedriva verksamheten utomhus.

Nödvändiga resor ska hållas inom regionen

Resor ska i största möjligaste mån undvikas i alla lägen. Enligt SKK:s tidigare rekommendationer ska resor utanför den egna regionen undvikas. På Sveriges kommuner och regioner (SKR) hemsida finns en lista över landets regioner. Därifrån får du leta dig vidare för att hitta var de faktiska regiongränserna går. Återigen är det viktigt att den enskilda individen gör en bedömning om resan är nödvändig och/eller resan dit är inom riktlinjernas gränser.

Dispenser

SKK:s generella dispens från krav i grund- och registreringsregler om att, innan parning, komma in med resultat av t.ex. ögonlysning, HD, ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status slutar gälla 31 maj.

Nedanstående dispenser har SBK:s förbundsstyrelse ansökt om och fått godkänt av SKK.

Dispenser för funktionärer innebär att de tjänstgöringskrav för auktoriserade funktionärer som står i respektive regler inte behöver uppfyllas under 2020. Detta eftersom det inte är realistiskt att uppnå då de flesta prov och tävlingar är inställda under åtminstone första halvåret. Därför kommer alla auktoriserade funktionärer behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling under 2020.

Åldersdispens för mentaltest (MT) innebär att hundar som fyller fyra år från 1 mars 2020 får starta på MT under året. Prioriteringsordningen enligt reglerna gäller vilket bland annat innebär att fyraåriga hundar inte prioriteras. Detta är en generell dispens som gäller för 2020 och någon speciell ansökan behöver inte göras.

Dispens för mentalbeskrivning hund (MH) med tävling innebär att de hundar som är äldre än 18 månader och behöver ha genomgånget MH för att starta på tävling har en generell dispens från detta krav under 2020. Den som ska tävla med hund som inte gjort MH måste kontakta arrangören via mejl innan tävlingen. Efter tävlingen ska arrangören mejla kansliet tavling@brukshundklubben.se med information om att denna hund deltagit. Ange då ”Hund som tävlat utan MH” i ämnesraden.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och se över verksamhet och genomföra åtgärder så vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter.

Förbundsstyrelse gnm


Sanna Ameln
Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben & Brukshundservice Sverige AB
Telefon 08-505 875 14, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20
sanna.ameln@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se

Kommentarer inaktiverade för Nya riktlinjer, Covid-19